Fastrun Thermal Technology Co., Ltd. (FTT) je high-tech moderní podnik integrující vědecký výzkum, výrobu, prodej, technickou výměnu, import a export.V současné době FTT zvládla technologii odvodu tepla Vapor Chamber (VC), technologii odvodu tepla deskového chlazení vodou, technologii návrhu modulů, flexibilní výrobní technologii VC a technologii pulzujících tepelných trubic.Budeme i nadále trvat na neustálých inovacích v oblasti chladicích potřeb zákazníků, zvyšování investic do výzkumu a vývoje, shromažďování a podpoře rozvoje a pokroku v odvětví tepelné regulace.

Přečtěte si více